[PDF] Đề thi thử đại học - TT ĐH Hồng Đức 30/04/2010

Chu Van Bien Upload ngày 13/07/2010 13:16

File Đề thi thử đại học - TT ĐH Hồng Đức 30/04/2010 PDF thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý của Chu Van Bien liên quan đến de-thi-thu, de-luyen-thi, de-on-tap, Đề thi thử đại học - TT ĐH Hồng Đức 30/04/2010.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/07/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,586 lượt.


Đề thi thử đại học - TT ĐH Hồng Đức 30/04/2010
DE_1_s_.pdf

Đề này đã thi vào ngày 30/4/2010, kết quả chấm cho thấy khá nhiều thí sinh dính bẫy!


Xem trước tài liệu Đề thi thử đại học - TT ĐH Hồng Đức 30/04/2010