[PDF] 97 câu Trắc nghiệm Đại cương Dao động điều hòa_Đặng Việt Hùng

Đặng Việt Hùng Upload ngày 14/07/2010 18:04

File 97 câu Trắc nghiệm Đại cương Dao động điều hòa_Đặng Việt Hùng PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Đặng Việt Hùng liên quan đến dao-dong-co, de-on-tap, de-luyen-thi, 97 câu Trắc nghiệm Đại cương Dao động điều hòa_Đặng Việt Hùng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/07/2010 và cho đến giờ nó được tải về 896 lượt.


97 câu Trắc nghiệm Đại cương Dao động điều hòa_Đặng Việt Hùng
BAI 1 - DAI CUONG VE DAO DONG DIEU HOA - 97 cau.pdf

Các tài liệu mình soạn theo đơn vị bài học và sẽ chia sẻ với mọi người lần lượt theo đó. 


Xem trước tài liệu 97 câu Trắc nghiệm Đại cương Dao động điều hòa_Đặng Việt Hùng