[PDF] 99 câu Trắc nghiệm các dạng toán cơ bản về Dao động điều hòa

Đặng Việt Hùng Upload ngày 14/07/2010 18:04

File 99 câu Trắc nghiệm các dạng toán cơ bản về Dao động điều hòa PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Đặng Việt Hùng liên quan đến dao-dong-co, de-on-tap, de-luyen-thi, 99 câu Trắc nghiệm các dạng toán cơ bản về Dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/07/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,098 lượt.


99 câu Trắc nghiệm các dạng toán cơ bản về Dao động điều hòa
BAI 2 - CAC DANG BAI TOAN CO BAN VE DAO DONG DIEU HOA - 99 cau.pdf


Xem trước tài liệu 99 câu Trắc nghiệm các dạng toán cơ bản về Dao động điều hòa