[PDF] Giản đồ Feynman

Th. S Nguyễn Đình Hiên Upload ngày 14/07/2010 18:07

File Giản đồ Feynman PDF thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Th. S Nguyễn Đình Hiên liên quan đến gian-do-feynman, Giản đồ Feynman.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/07/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,150 lượt.


Giản đồ Feynman
Feynman.pdf

Ý nghĩa Vật lý của một hiện tương được thể hiện rõ bằng giản đồ Feynman


Xem trước tài liệu Giản đồ Feynman