[PDF] 135 bài tập Dao động và Sóng cơ

Vũ Xuân Tiến Upload ngày 22/07/2010 07:45

File 135 bài tập Dao động và Sóng cơ PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Vũ Xuân Tiến liên quan đến bai-tap-tu-luan, dao-dong-co, song-co, 135 bài tập Dao động và Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/07/2010 và cho đến giờ nó được tải về 3,344 lượt.


135 bài tập Dao động và Sóng cơ
135 BTCO.pdf


Xem trước tài liệu 135 bài tập Dao động và Sóng cơ