[Word] Phương trình và bất phương trình chứa căn thức

Giang Upload ngày 22/07/2010 16:15

File Phương trình và bất phương trình chứa căn thức Word thuộc chuyên mục Toán học của Giang liên quan đến phuong-trinh, bat-phuong-trinh, can-thuc, Phương trình và bất phương trình chứa căn thức.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/07/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,849 lượt.


Phương trình và bất phương trình chứa căn thức
PT va BPT chua can thuc.doc

Phương trình vad bất phương trình hay


Xem trước tài liệu Phương trình và bất phương trình chứa căn thức