[] ChromePlus_công cụ mới nhất của Google

le A Upload ngày 23/07/2010 09:13

File ChromePlus_công cụ mới nhất của Google thuộc chuyên mục Phần mềm hỗ trợ duyệt Internet của le A liên quan đến ChromePlus, ChromePlus_công cụ mới nhất của Google.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/07/2010 và cho đến giờ nó được tải về 385 lượt.


ChromePlus_công cụ mới nhất của Google

 các bạn có thể down trực tiếp link mình đã đưa hoặc vào http://www.chromeplus.org/download.html để cập nhật phiên bản mới nhất