[Word] Chuyên đề phương trình sai phân

Nguyễn Xuân Sơn Upload ngày 23/07/2010 15:28

File Chuyên đề phương trình sai phân Word thuộc chuyên mục Toán học của Nguyễn Xuân Sơn liên quan đến chuyen-de, phuong-trinh-sai-phan, Chuyên đề phương trình sai phân.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/07/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,939 lượt.


Chuyên đề phương trình sai phân
Chuyen de phuong trinh sai phan.doc

Là chuyên đề nghiên cứu về phương trình sai phân


Xem trước tài liệu Chuyên đề phương trình sai phân