[Word] 47 Câu trắc nghiệm phần Sóng có và sóng âm LTĐH (N.T.Thành- THPT Trần Phú- Đăk Nông)

nguyen tien thanh Upload ngày 29/07/2010 20:21

File 47 Câu trắc nghiệm phần Sóng có và sóng âm LTĐH (N.T.Thành- THPT Trần Phú- Đăk Nông) Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của nguyen tien thanh liên quan đến song-co, song-am, de-trac-nghiem, 47 Câu trắc nghiệm phần Sóng có và sóng âm LTĐH.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/07/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,164 lượt.


47 Câu trắc nghiệm phần Sóng có và sóng âm LTĐH (N.T.Thành- THPT Trần Phú- Đăk Nông)
chuong 2 thi DH.doc


Xem trước tài liệu 47 Câu trắc nghiệm phần Sóng có và sóng âm LTĐH