[EXE] Mô phỏng hiện tượng sóng trên mặt nước

Phan Dang Quyen Upload ngày 31/07/2010 20:08

File Mô phỏng hiện tượng sóng trên mặt nước EXE thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Phan Dang Quyen liên quan đến phan-mem-mo-phong, song-mat-nuoc, Mô phỏng hiện tượng sóng trên mặt nước.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 31/07/2010 và cho đến giờ nó được tải về 874 lượt.


Mô phỏng hiện tượng sóng trên mặt nước
song_mat_nuoc.exe