[PPT] Con lắc đơn

lemaindedieu Upload ngày 02/08/2010 12:39

File Con lắc đơn PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ của lemaindedieu liên quan đến con-lac-don, bai-giang-dien-tu, Con lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/08/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,492 lượt.


Con lắc đơn
TKN-Con Lac don.ppt


Xem trước tài liệu Con lắc đơn