[PPT] Giao thoa sóng

lemaindedieu Upload ngày 02/08/2010 12:37

File Giao thoa sóng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của lemaindedieu liên quan đến bai-giang-dien-tu, giao-thoa-song-co, Giao thoa sóng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/08/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,000 lượt.


Giao thoa sóng
TKN-giaothoaSong.ppt


Xem trước tài liệu Giao thoa sóng