[PPT] Bài 24. Sóng điện từ

huỳnh văn mẫn Upload ngày 03/08/2010 16:37

File Bài 24. Sóng điện từ PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động điện từ - Sóng điện từ của huỳnh văn mẫn liên quan đến song-dien-tu, bai-giang-dien-tu, Bài 24. Sóng điện từ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/08/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,054 lượt.


Bài 24. Sóng điện từ
BAI 24 SOG DIEN TU.ppt


Xem trước tài liệu Bài 24. Sóng điện từ