[PPT] Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ

huỳnh văn mẫn Upload ngày 03/08/2010 16:36

File Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động điện từ - Sóng điện từ của huỳnh văn mẫn liên quan đến song-dien-tu, bai-giang-dien-tu, Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/08/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,880 lượt.


Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ
BAI 25 TRUYEN THONG BANG SONG DIEN TU.ppt


Xem trước tài liệu Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ