[MSI] Phần mềm đảo đề trắc nghiệm trên Word

LTH Upload ngày 17/08/2010 11:00

File Phần mềm đảo đề trắc nghiệm trên Word MSI thuộc chuyên mục Phần mềm về trắc nghiệm của LTH liên quan đến Phần mềm đảo đề trắc nghiệm, Phần mềm đảo đề trắc nghiệm trên Word.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/08/2010 và cho đến giờ nó được tải về 13,604 lượt.


Phần mềm đảo đề trắc nghiệm trên Word
NHH.MSI

Phần mền này cho phép bạn thực hiện việc đảo đề ngay trên Word nhanh

chóng và tiện lợi. Bạn có thể xem phần trợ giúp trong chương trình Word

khi cài đặt xong.

Ưu điểm là không làm thay đổi định dạng các công thức và không giới hạn

số câu cũng như số đề đảo, sử dụng rất tốt cho môn Lý và Hóa.