[PPT] Đặc trưng vật lí của âm

huỳnh văn mẫn Upload ngày 20/08/2010 14:37

File Đặc trưng vật lí của âm PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của huỳnh văn mẫn liên quan đến bai-giang-dien-tu, dac-trung-vat-ly-cua-am, Đặc trưng vật lí của âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/08/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,822 lượt.


Đặc trưng vật lí của âm
BAI 10 DAC TRUNG VL CUA AM.ppt


Xem trước tài liệu Đặc trưng vật lí của âm