[PPT] Đặc trưng sinh lí của âm

huỳnh văn mẫn Upload ngày 20/08/2010 14:37

File Đặc trưng sinh lí của âm PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của huỳnh văn mẫn liên quan đến bai-giang-dien-tu, dac-trung-sinh-ly-cua-am, Đặc trưng sinh lí của âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/08/2010 và cho đến giờ nó được tải về 953 lượt.


Đặc trưng sinh lí của âm
BAI 11 DAC TRUNG SINH LI CUA AM.ppt


Xem trước tài liệu Đặc trưng sinh lí của âm