[PDF] Seminar Tán xạ Coulomb của electron

Trần Triệu Phú Upload ngày 20/08/2010 17:24

File Seminar Tán xạ Coulomb của electron PDF thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Trần Triệu Phú liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/08/2010 và cho đến giờ nó được tải về 364 lượt.


Seminar Tán xạ Coulomb của electron
Tan xa Coulomb cua Electron - Slide++ apx.pdf

Seminar Tán xạ Coulomb của Electron 

Tiểu luận này tính tiết diện tán xạ của electron trong thế Coulomb,

Từ đó dẫn về công thức của tán xạ Rutherford cổ điển

Bài này làm serminar môn QED thầy Hà, KHTN, ai học thì tham khảo.

Ai cần file docs thì nói để mình up lên luôn


Xem trước tài liệu