[PPT] Tán sắc ánh sáng

Nguyễn Thị Vui Upload ngày 22/08/2010 11:19

File Tán sắc ánh sáng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của Nguyễn Thị Vui liên quan đến tan-sac-anh-sang, bai-giang-dien-tu, Tán sắc ánh sáng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/08/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,032 lượt.


Tán sắc ánh sáng
Bai 24 Tan sac anh sangLop 12 moi.ppt


Xem trước tài liệu Tán sắc ánh sáng