[Word] Tổng quan về Dao động tắt dần

tatthanhbs Upload ngày 31/08/2010 06:32

File Tổng quan về Dao động tắt dần Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của tatthanhbs liên quan đến dao-dong-tat-dan, Tổng quan về Dao động tắt dần.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 31/08/2010 và cho đến giờ nó được tải về 3,438 lượt.


Tổng quan về Dao động tắt dần
z. dao dong tat dan.doc

Đây là chuyên đề về Dao động tắt dần , có lí thuyết + bài tập và hướng dẫn giải.


Xem trước tài liệu Tổng quan về Dao động tắt dần