[PPT] Vlý 9 - bài 9 - Sự phụ thuộc của R vào vật liệu

Nguyễn Tấn Lập Upload ngày 03/09/2010 06:34

File Vlý 9 - bài 9 - Sự phụ thuộc của R vào vật liệu PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9 của Nguyễn Tấn Lập liên quan đến dien-tro, vat-lieu, bai-giang-dien-tu, Vlý 9 - bài 9 - Sự phụ thuộc của R vào vật liệu.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 526 lượt.


Vlý 9 - bài 9 - Sự phụ thuộc của R vào vật liệu
Dien-bai 9.PPT


Xem trước tài liệu Vlý 9 - bài 9 - Sự phụ thuộc của R vào vật liệu