[PPS] Hội giảng Vlý 9 : Bài 13 Điện năng...

Nguyễn Tấn Lập Upload ngày 03/09/2010 06:34

File Hội giảng Vlý 9 : Bài 13 Điện năng... PPS thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9 của Nguyễn Tấn Lập liên quan đến dien-nang, bai-giang-dien-tu, Hội giảng Vlý 9 : Bài 13 Điện năng....

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 604 lượt.


Hội giảng Vlý 9 : Bài 13 Điện năng...
Dien-bai 13.pps

Bài giảng có vidéo clip và có nhiều sáng tạo. Mời bạn xem thử!


Xem trước tài liệu Hội giảng Vlý 9 : Bài 13 Điện năng...