[ZIP] Bộ Thí nghiệm điện DC

Colorado U. Upload ngày 03/09/2010 19:11

File Bộ Thí nghiệm điện DC ZIP thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến bo-thi-nghiem-dien-dc, Bộ Thí nghiệm điện DC.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 515 lượt.


Bộ Thí nghiệm điện DC
circuit-construction-kit-dc_vi.zip

Mô phỏng các thí nghiệm điện của dòng điện không đổi. Tiếng Việt.