[PDF] Chuyên đề Điện xoay chiều

nguyen van dat Upload ngày 06/09/2010 08:13

File Chuyên đề Điện xoay chiều PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều của nguyen van dat liên quan đến chuyen-de, dien-xoay-chieu, Chuyên đề Điện xoay chiều.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,662 lượt.


Chuyên đề Điện xoay chiều
Chuyen de Dien xoay chieu_nvd.pdf

đây là phần mình soạn để dạy thêm năm học 2010 - 2011. Do mới soạn

xong, nên chắc còn nhiều chỗ cần phải chỉnh lại. Các bạn cho nhận xét, lần

sau khi hoàn thiện hơn mình đưa bản word lên.


Xem trước tài liệu Chuyên đề Điện xoay chiều