[ZIP] Thái Dương Hệ của tôi

Colorado U. Upload ngày 07/09/2010 06:52

File Thái Dương Hệ của tôi ZIP thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến thai-duong-he, Thái Dương Hệ của tôi.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 372 lượt.


Thái Dương Hệ của tôi
my-solar-system_vi.zip

Mô phỏng chuyển động của các vật thể trong Thái Dương Hệ. Bạn có thể tạo ra Thái Dương Hệ của riêng mình!