[Word] Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức cho người học về "Cấu tạo và công dụng của Kính lúp"

Trần Quốc Duyệt Upload ngày 07/09/2010 06:47

File Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức cho người học về "Cấu tạo và công dụng của Kính lúp" Word thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Trần Quốc Duyệt liên quan đến tien-trinh-khoa-hoc, xay-dung-kien-thuc, kinh-lup, Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 399 lượt.


Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức cho người học về "Cấu tạo và công dụng của Kính lúp"
Nhom 4_hoan chinh_Kinh lup.doc

Đây là tiến trình khoa học để xây dựng kiến thức cho người học về

"Cấu tạo  và công  dụng của Kính lúp"


Xem trước tài liệu Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức