[PPT] Đặc trưng sinh lí của âm

Luyện Hồng Thuỷ Upload ngày 07/09/2010 06:50

File Đặc trưng sinh lí của âm PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của Luyện Hồng Thuỷ liên quan đến song-am, dac-trung-sinh-li-cua-am, Đặc trưng sinh lí của âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,498 lượt.


Đặc trưng sinh lí của âm
Bai 10 Dac Trung Vat Ly Cua Am.ppt


Xem trước tài liệu Đặc trưng sinh lí của âm