[PPT] Lực đàn hồi

Piyemingo Upload ngày 15/04/2009 19:17

File Lực đàn hồi PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9 của Piyemingo liên quan đến luc dan hoi, bai giang, lop 9, Lực đàn hồi.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,107 lượt.


Lực đàn hồi


Xem trước tài liệu Lực đàn hồi