[PPT] Đo lường và đánh giá trong giáo dục

DHQG HN (tong hop) Upload ngày 10/09/2010 06:08

File Đo lường và đánh giá trong giáo dục PPT thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của DHQG HN (tong hop) liên quan đến do-luong, danh-gia, giao-duc, Đo lường và đánh giá trong giáo dục.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,137 lượt.


Đo lường và đánh giá trong giáo dục
bai giang ppt dldg 2009.ppt

Day la tai lieu ve do luong va danh gia trong  giao duc.

Rat can thiet de kiem tra chat luong day hoc cung nhu ra de


Xem trước tài liệu Đo lường và đánh giá trong giáo dục