[PDF] Interactions, Symmetry Breaking, and Effective Fields From Quark to Nuclei

Jacek Dobaczewski Upload ngày 10/09/2010 06:12

File Interactions, Symmetry Breaking, and Effective Fields From Quark to Nuclei PDF thuộc chuyên mục Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại của Jacek Dobaczewski liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 207 lượt.


Interactions, Symmetry Breaking, and Effective Fields From Quark to Nuclei
from quack to nuclear.pdf

Day la tai lieu kha chi tiet ve vat ly hhat co ban.

Rat thich hop cho cac ban nam 2 va nam 3 dai hoc

hoac  ban nao dang nghien cuu ve mang particle physicsXem trước tài liệu