[Word] 20 câu Sóng cơ và Sóng âm

nguyen thi diem huong Upload ngày 12/09/2010 08:38

File 20 câu Sóng cơ và Sóng âm Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của nguyen thi diem huong liên quan đến song-co, song-am, trac-nghiem, 20 câu Sóng cơ và Sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 872 lượt.


20 câu Sóng cơ và Sóng âm
20 cau song co va song am.doc

chuc cac ban lam bai tot.


Xem trước tài liệu 20 câu Sóng cơ và Sóng âm