[Word] Ứng dụng phương trình động lượng và mômen động lượng vào chất lỏng (Thầy Tô Giang)

Thầy Tô Giang Upload ngày 14/09/2010 06:28

File Ứng dụng phương trình động lượng và mômen động lượng vào chất lỏng (Thầy Tô Giang) Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10 của Thầy Tô Giang liên quan đến phuong-trinh-dong-luong, Ứng dụng phương trình động lượng và mômen động lượng vào chất lỏng (Thầy Tô Giang).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 790 lượt.


Ứng dụng phương trình động lượng và mômen động lượng vào chất lỏng (Thầy Tô Giang)
Ung dung phtrinh dong luong.doc

Tiếp tục các bài viết chuyên đề, xin giới thiệu với các bạn một bài viết nữa của Thầy Tô Giang:

" Ứng dụng phương trình động lượng và mômen động lượng vào chất lỏng "

(Theo Chuyên đề bồi dưỡng HSG của Thầy Tô Giang)

 


Xem trước tài liệu Ứng dụng phương trình động lượng và mômen động lượng vào chất lỏng (Thầy Tô Giang)