[PPT] Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Sưu tầm Upload ngày 15/04/2009 19:08

File Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8 của Sưu tầm liên quan đến ung dung, no vi nhiet, bai giang, lop 8, Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,635 lượt.


Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt


Xem trước tài liệu Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt