[PPT] Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Sưu tầm Upload ngày 15/04/2009 19:09

File Sự nở vì nhiệt của chất lỏng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8 của Sưu tầm liên quan đến no vi nhiet, chat long, bai giang, lop 8, Sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 987 lượt.


Sự nở vì nhiệt của chất lỏng


Xem trước tài liệu Sự nở vì nhiệt của chất lỏng