[PPT] Tư Liệu Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất

Hoàng Xuân Thanh Upload ngày 16/09/2010 06:31

File Tư Liệu Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất PPT thuộc chuyên mục Tài liệu khác của Hoàng Xuân Thanh liên quan đến nha-may-loc-dau, dung-quat, Tư Liệu Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 347 lượt.


Tư Liệu Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất
CDU.ppt


Xem trước tài liệu Tư Liệu Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất