[PPT] Lực đẩy Acsimet

Sưu tầm Upload ngày 15/04/2009 17:17

File Lực đẩy Acsimet PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8 của Sưu tầm liên quan đến luc day, acsimet, Lực đẩy Acsimet.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,589 lượt.


Lực đẩy Acsimet


Xem trước tài liệu Lực đẩy Acsimet