[] The Grand Design - Thiết Kế Vĩ Đại - Hawking

Hawking, Leonard Mlodinow Upload ngày 20/09/2010 11:55

File The Grand Design - Thiết Kế Vĩ Đại - Hawking thuộc chuyên mục Thiên văn học, Vũ trụ học của Hawking, Leonard Mlodinow liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 867 lượt.


The Grand Design - Thiết Kế Vĩ Đại - Hawking

Đây là công trình lớn lao đầu tiên trong gần một thập niên của một trong những tư tưởng gia lớn của thế giới – một tác phẩm cô đọng thần kỳ với những câu trả lời mới cho những câu hỏi tối hậu về sự sống.

Những câu hỏi tối hậu nhất liên quan đến nguồn gốc của vũ trụ và của sự sống, một thời từng là lỉnh vực của triết học, ngày nay chiếm lĩnh phần đất nơi các khoa học gia, triết gia, và thần học gia gặp nhau – dù chĩ để bất đồng với nhau.  Trong cuốn sách mới nầy, Stephen Hawking và Leonard Mlodinow trình bày những lối suy nghĩ khoa học mới đây nhất của họ liên quan đến nhũng bí mật của vũ trụ, bằng thứ ngôn ngữ không kỹ thuật vừa giản dị vừa xuất sắc.

 

Trong The Grand Design họ giải thích rằng, theo lý thuyết quantum (lượng tử), vũ trụ không phải chĩ có một hiện hữu hay một lịch sử duy nhất, nhưng đúng hơn, mọi lịch sử khả thể của vũ trụ hiện hữu đồng thời với nhau.  Khi áp dụng cho vũ trụ như một tổng thể, tư tưởng nầy đặt dấu hỏi ngay chính khái niệm về nhân quả. Nhưng phương án vũ trụ học “đi từ trên xuống” mà Hawking và Mlodinow mô tả nói rằng sự kiện quá khứ không có một hình thù nào cả có nghĩa là chúng ta tạo ra lịch sử bằng cách quan sát nó, chứ không phải lịch sử tạo ra chúng ta.  Hai tác giả còn giải thích thêm rằng chính chúng ta là sản phẩm của những dao động quantum trong giai đoạn sơ khai của vũ trụ, và họ cho thấy làm thế nào thuyết quantum tiên đoán có “đa vũ trụ - multiverse” – ý tưởng cho rằng vũ trụ của chúng ta chĩ là một trong nhiều vũ trụ đã xuất hiện đồng thời từ khống khứ (nothing), mỗi vũ trụ có những định luật thiên nhiên khác nhau.

Từng bước Hawking và Mlodinew  đặt dấu hỏi trên quan niệm thông thường về thực tại, đưa ra một lý thuyết gọi là “model-dependent” theory về thực tại như là kết quả khả thể tốt nhất mà chúng ta có thể hi vọng tìm được.  Và với một lượng định sắc bén về thuyết M-theory, họ kết thúc một phương thức giải thích về những định luật đang chi phối chúng ta và vũ trụ chúng ta, lối giải thích hiện nay được coi như ứng viên sáng giá duy nhất hướng đến một lý thuyết hoàn chỉnh về mọi hiện tượng.  Họ cho biết, nếu được công nhận, lý thuyết đó sẽ là lý thuyết thống nhất mà Einstein từng truy tìm, và là sự chiến thắng tối hậu của lý trí nhân loại.

Như một cuốn chỉ nam súc tích, đầy ngạc nhiên, và được minh họa phong phú, giúp đi đến những khám phá đang thay đổi kiến thức của chúng ta và đe dọa một số hệ thống tư duy yêu quí nhất của chúng ta, The Grand Design là một cuốn sách sẽ thông tri và thách thức, không như bất kỳ cuốn sách nào khác.