[ZIP] Sổ báo giảng tự động 2.0

nguyen Hong Quang Upload ngày 22/09/2010 17:16

File Sổ báo giảng tự động 2.0 ZIP thuộc chuyên mục Các phần mềm khác của nguyen Hong Quang liên quan đến so-bao-giang-tu-dong, Sổ báo giảng tự động 2.0.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,480 lượt.


Sổ báo giảng tự động 2.0
KeHoachGiangDayV20.zip

Sổ báo giảng v2.0 có sự cải tiến đáng kể so với phiên bản v1.5 trước đó