[ZIP] Phần mềm bỏ mật khẩu Microsoft Office - Advanced Office Password Recovery Pro v4.03

nguyen van dat sưu tầm Upload ngày 23/09/2010 12:12

File Phần mềm bỏ mật khẩu Microsoft Office - Advanced Office Password Recovery Pro v4.03 ZIP thuộc chuyên mục Tiến ích cho máy tính cá nhân của nguyen van dat sưu tầm liên quan đến Advanced Office Password Recovery Pro v4.03, Advanced Office Password Recovery Pro v4.03.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,602 lượt.


Phần mềm bỏ mật khẩu Microsoft Office - Advanced Office Password Recovery Pro v4.03
Advanced Office Password Recovery Pro v4.03 + Serial_2.zip

Nếu tải về tài liệu word, excel, powerpoint có mật khẩu bảo vệ thì ta không chỉnh sửa được. Phần mềm này giúp tìm ra mật khẩu trong vài giây. Các thày cô cài đặt, sau khi tìm được mật khẩu thì mở tài liệu đó lên, vào Tool -> remove protecsion