[Word] Ôn tập Lý 12 - Dao động cơ

Dương Văn Đổng Upload ngày 23/09/2010 11:36

File Ôn tập Lý 12 - Dao động cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Dương Văn Đổng liên quan đến on-tap-ly-12, dao-dong-co, Ôn tập Lý 12 - Dao động cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,621 lượt.


Ôn tập Lý 12 - Dao động cơ
Ly12_Dao dong co.doc

Tài liệu có cập nhật các dạng bài tập mới trong đề thi ĐH-CĐ năm 2010.


Xem trước tài liệu Ôn tập Lý 12 - Dao động cơ