[] Java Runtime Environment - mở file dạng .jar

Trần Triệu Phú Upload ngày 23/09/2010 11:20

File Java Runtime Environment - mở file dạng .jar thuộc chuyên mục Tiến ích cho máy tính cá nhân của Trần Triệu Phú liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,861 lượt.


Java Runtime Environment - mở file dạng .jar

Java Runtime Environment

(Sau khi click download, các bạn nhình vào mục Window và chọn các lựa chọn để cài đặt hoặc tải về)

http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=41723

Là một công cụ cần thiết làm nền cho các ứng dụng Java chạy.

Thường các thí nghiệm mô phỏng được viết bằng Java.

Các file đó thường có đuôi là .jar