[JAR] PhET - Mô phỏng Phân rã Anpha

PhET Upload ngày 24/09/2010 10:14

File PhET - Mô phỏng Phân rã Anpha JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của PhET liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 336 lượt.


PhET - Mô phỏng Phân rã Anpha
alpha-decay_vi.jar

Tài liệu gồm
+ File Java biểu diễn phân rã Alpha, chu kì bán rã
+ File HD sử dụng và ứng dụng cụ thể cho GV

Cần cài phần mềm sau để chạy file .jar:

Java Runtime Environment - mở file dạng .jar