[JAR] PhET - Mô phỏng Quả bóng và sự nổi

PhET Upload ngày 24/09/2010 10:13

File PhET - Mô phỏng Quả bóng và sự nổi JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của PhET liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 164 lượt.


PhET - Mô phỏng Quả bóng và sự nổi
balloons-and-buoyancy_vi.jar

Cần cài phần mềm sau để chạy file .jar

Java Runtime Environment

- Khảo sát chuyển động của quả bóng heli trong các loại khí khác nhau.

- Khảo sát và dự đoán mối quan hệ P,V,T và mức độ ảnh hưởng tới hành vi của quả bóng.