[Word] Chuyên đề vê dao động tắt dần, dao động cưỡng bức.

Nguyễn Hải Thành Upload ngày 24/09/2010 12:45

File Chuyên đề vê dao động tắt dần, dao động cưỡng bức. Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Nguyễn Hải Thành liên quan đến chuyen-de, dao-dong-tat-dan, dao-dong-cuong-buc, Chuyên đề vê dao động tắt dần, dao động cưỡng bức.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 4,735 lượt.


Chuyên đề vê dao động tắt dần, dao động cưỡng bức.
Chuyen de dao dong tat dan dao dong cuong buc.doc


Xem trước tài liệu Chuyên đề vê dao động tắt dần, dao động cưỡng bức