[Word] 58 câu trắc nghiệm đại cương dao động điều hoà

Vũ Trọng Đãng Upload ngày 25/09/2010 11:21

File 58 câu trắc nghiệm đại cương dao động điều hoà Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Vũ Trọng Đãng liên quan đến dao-dong-dieu-hoa, 58 câu trắc nghiệm đại cương dao động điều hoà.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 552 lượt.


58 câu trắc nghiệm đại cương dao động điều hoà
Dai cuong d ddh58.doc


Xem trước tài liệu 58 câu trắc nghiệm đại cương dao động điều hoà