[Word] Giáo án: Ý Nghĩa Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học (Hóa 10)

thuylinh Upload ngày 26/09/2010 07:10

File Giáo án: Ý Nghĩa Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học (Hóa 10) Word thuộc chuyên mục Đề thi trắc nghiệm - bài giảng Hóa học của thuylinh liên quan đến bang-tuan-hoan-hoa-hoc, Giáo án: Ý Nghĩa Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học (Hóa 10).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 743 lượt.


Giáo án: Ý Nghĩa Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học (Hóa 10)
Bai 13 - lop 10.docXem trước tài liệu Giáo án: Ý Nghĩa Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học (Hóa 10)