[Word] Ôn tập Lý 12 - Sóng cơ, sóng âm

Dương Văn Đổng Upload ngày 26/09/2010 16:47

File Ôn tập Lý 12 - Sóng cơ, sóng âm Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Dương Văn Đổng liên quan đến song-co, song-am, Ôn tập Lý 12 - Sóng cơ, sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,601 lượt.


Ôn tập Lý 12 - Sóng cơ, sóng âm
Ly12_Songco_Songam.doc

Tài liệu có cập nhật các dạng bài tập mới của đề thi ĐH-CĐ năm 2010.


Xem trước tài liệu Ôn tập Lý 12 - Sóng cơ, sóng âm