[JAR] Máy vẽ đồ thị Calculus Grapher

Colorado U. Upload ngày 27/09/2010 13:31

File Máy vẽ đồ thị Calculus Grapher JAR thuộc chuyên mục Phần mềm soạn thảo hình ảnh của Colorado U. liên quan đến , Máy vẽ đồ thị Calculus Grapher.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 494 lượt.


Máy vẽ đồ thị Calculus Grapher
calculus-grapher_vi.jar

Máy vẽ đồ thị của một hàm số bất kỳ. Máy cũng hiển thị đồ thị của đạo hàm và nguyên hàm của hàm đã cho.