[Word] Dao động và sóng cơ VLTT số 85-tháng 09/2010

phamnguyenphong Upload ngày 30/09/2010 14:22

File Dao động và sóng cơ VLTT số 85-tháng 09/2010 Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của phamnguyenphong liên quan đến dao-dong-co, song-co, vat-ly-tuoi-tre, Dao động và sóng cơ VLTT số 85-tháng 09/2010.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 579 lượt.


Dao động và sóng cơ VLTT số 85-tháng 09/2010
Dao dong va song co - VLTT85.doc


Xem trước tài liệu Dao động và sóng cơ VLTT số 85-tháng 09/2010