[JAR] Acid và Base

Colorado U. Upload ngày 28/09/2010 13:36

File Acid và Base JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến acid-base, Acid và Base.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 218 lượt.


Acid và Base
acid-base-solutions_vi.jar

Mới! Mô phỏng các thí nghiệm về ảnh hưởng của nồng độ acid và base

đối với độ dẫn điện của dung dịch.